bedrijfsprofiel        
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
 
K+ Adviesgroep bv adviseert op het gebied van brandveiligheid in de ruimste zin van het woord. Hierbij worden zowel de aspecten van het Bouwbesluit inzake compartimentering, vluchtwegen en beheersbaarheid behandeld, alsmede adviezen verstrekt op het gebied van brandveiligheidinstallaties.

K+ Adviesgroep bv adviseert welke voorzieningen en hulpmiddelen toegepast dienen te worden en zal - in overleg met de opdrachtgever of architect - bouwkundige aanpassingen aanbevelen.

K+ Adviesgroep bv maakt hiervoor complete Brandveilligheids- tekeningen, waarop alle relevante aspecten zijn verwerkt.

K+ Adviesgroep bv biedt ‘Samen Meer’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + Brandcompartimentering
+ Beheersbaarheid van brand
+ Vluchten
+ WBDBO
+ Rook- en warmte afvoer
+ Vuurbelasting
+ Rook- en brandschermen
+ Brandwerende voorzieningen
+ Blusmiddelen
+ Brandveiligheidstekeningen
+ Ontruimingstekeningen
+ Sprinklers
+ CFD berekeningen
+ Vluchtplannen