bedrijfsprofiel        
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
 
K+ Adviesgroep bv is de combinatie van een installatietechnisch en bouwfysisch ingenieursbureau waar op dit moment 16 medewerkers vanuit ons kantoor te Echt, geheel Nederland bestrijken. Centraal uitgangspunt is dat alle advieswerkzaamheden én oplossingen op maat worden geleverd.

Het werkgebied omvat onder meer bedrijfs- en kantoorgebouwen, onderwijsgebouwen, gezondheidszorg, woningbouw en industriële projecten. De adviezen hebben betrekking op zowel nieuwbouw, renovatie als herinrichting. Tot onze opdrachtgevers behoren projectontwikkelaars, architecten, aannemers, industrie en overheden.

K+ Adviesgroep bv kijkt over de grenzen van een specifiek vakgebied heen om tot een gericht advies te komen. Een integrale benadering van probleemstellingen biedt namelijk oplossingen voor de totale probleemstelling. Deze integrale aanpak resulteert in technisch, praktisch en financieel verantwoorde adviezen.

Theoretische kennis, een praktisch inzicht en actuele kennis met betrekking tot regelgeving worden maximaal gecombineerd. Door haar samenstelling en de ruime projectervaring heeft de adviesgroep bewezen dat zij een veelzijdig, creatief en meedenkend ingenieursbureau is. De adviezen zijn helder en onderbouwd. Onze werkwijze is actief en innovatief, met de wensen en eisen van de opdrachtgever als centraal uitgangspunt.

K+ Adviesgroep bv hanteert als lijfspreuk: ‘Meer bouwen met minder Techniek’. Het integrale bouw(fysisch) en installatieontwerpproces voorkomt dat onnodig veel techniek wordt toegepast. Uit oogpunt van investeringen en exploitatie biedt dit grote voordelen. Techniek staat alleen ten dienste van de gebruiker. En niet andersom.

K+ Adviesgroep bv  biedt 'Samen Meer'.