bedrijfsprofiel        
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
 
K+ Adviesgroep bv beschikt over een volledig ingerichte meetbus om onafhankelijke metingen en inspectie aan gebouwen en installaties uit te kunnen voeren.
In deze meetbus is alle apparatuur opgenomen voor het meten van luchtdichtheid, lucht-, contact- en installatiegeluid, nagalmtijd, vocht, windsnelheid, temperaratuur, rookproeven, endoscopie, infrarood, EPC checks, comfortmetingen, luchtkwaliteit, ventilatiedebiet, rendementen bij installaties, veiligheid van elektriciteitsvoorzieningen, werking gasvoorzieningen en het monitoren van energieverbruiken.

Afnemers van gebouwen willen zeker weten dat ze ook de kwaliteit krijgen, die men heeft afgesproken. Aannemers en installateurs willen laten zien dat men de gevraagde prestatie kan leveren en zelfs meer dan gevraagd.

K+ Adviesgroep bv is voor al deze acties al geruime tijd en met veel succes actief door geheel Nederland.
Met deze compleet uitgeruste meetbus kan onze inspectiedienst alle metingen uitvoeren om de prestatie van een gebouw en de installaties onafhankelijk te toetsen.

   

K+ Adviesgroep bv biedt ‘Samen Meer’