bedrijfsprofiel        
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
 

15-05-2014
Thermografie / Infraroodonderzoek


De kwaliteiten en eventuele gebreken van gebouwen en installaties die wij niet kunnen zien maar waar we wel in geďnteresseerd zijn kunnen door middel van thermografie zichtbaar gemaakt worden voor het menselijk oog.

Een thermografisch onderzoek is gebaseerd op de infrarood techniek. Infrarood thermografie is een niet destructieve onderzoeksmethode waarbij de energie uit het elektromagnetisch spectrum wordt omgezet naar het visuele spectrum.

 

Op basis van de zichtbare patronen en objectinformatie zoals detailtekeningen en materiaaltoepassingen kunnen thermische prestaties en eventuele afwijkingen en onvolkomenheden worden vastgesteld.


 

Thermografie in de praktijk

Thermografie kan in de meest uiteenlopende situaties als een geschikt hulpmiddel dienen om inzicht te verschaffen in de staat van een object.

K+ adviesgroep is gespecialiseerd in bouwkundige en installatietechnische thermografie. Onderstaand een greep uit de mogelijke toepassingen van thermografie waarmee wij u van dienst kunnen zijn:

Bouwkundige toepassing

• Inspectie kwaliteit van de thermische schil, isolatieonvolkomenheden en koudebruggen
• Opsporen luchtlekkages
• Vochtdetectie in constructies door inwendige condensatie en lekkages
• Comfort / Tochtonderzoeken.

Installatietechnische toepassing

• Lekdetectie in verwarming en koelsystemen
• Rendementscontrole zonnepanelen en collectoren
• Temperatuurbewaking in elektrische systemen
• Meterkastinspectie.