bedrijfsprofiel        
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
bedrijfsprofiel
 

31-03-2015
Ventilatiescan: Nog steeds geen overbodige luxe

 

Goed ventileren is essentieel voor een gezond leefklimaat. Gebouwen worden tegenwoordig steeds luchtdichter uitgevoerd waardoor de natuurlijke ventilatie zoals wij deze kennen uit oudere gebouwen nagenoeg geŽlimineerd is. Hierdoor is een juist ontwerp en het functioneren van de ventilatiecomponenten van groot belang geworden.
In veel gebouwen wordt niet voldaan aan de noodzakelijke ventilatiecapaciteit. Een andere van invloed zijnde factor is de hoeveelheid geluid die het ventilatiesysteem produceert. Bij een ventilatiescan wordt de volledige luchtverversing van het gebouw beoordeeld, al dan niet in combinatie met het installatiegeluid.


Bij een ventilatiescan worden de volgende onderdelen getest: 

  • Ventilatiecapaciteiten van toe- en afvoerpunten
  • Inblaastemperaturen
  • Druktest waarmee de onder of overdruk in het gebouw wordt bepaald
  • Worp van ventilatieventielen m.b.v. rook om eventuele comfort en tochtverschijnselen inzichtelijk te maken
  • Luchtsnelheden in de ruimtes.Tevens kan indien gewenst ook het geluidniveau ten gevolge van de installatie worden gemeten.